Przewód GPIO do terminali EZ863

Kabel MMCX - SMA, 10cm

Kabel MMCX - SMA, 15cm

Kabel MMCX - SMA, 20cm

Antenna cable RP-SMA, lenght: 1 m.